Przejdź do treści

Siatka ostrzowa

Siatka z drutu ostrzowego
Rysunek siatki ostrzowej
Rysunek drutu ostrzowego do siatki ostrzowej
Specification
Rodzaj
ostrzowej
siatki
Długość
siatki
L, m
Wysokość
siatki
H, m
Średnica
rdzenia
d, mm
Grubość
ostrzy
S, mm
"Egoza-M-2x10-2.8" 10 2 2.8±0.05 0.50±0.05
"Egoza-M-2.4x10-2.8" 10 2.7 2.8±0.05 0.50±0.05
"Egoza-M-2.7x10-2.8" 10 2.7 2.8±0.05 0.50±0.05

Zastosowanie siatki ostrzowej

Siatka ostrzowa przeznaczona jest do produkcji nowych ogrodzeń, jak również do wzmocnienia właściwości ochronnych ogrodzeń istniejących. Dzięki wysokim właściwościom ochronnym oraz płaskiej konstrukcji, siatka ostrzowa może być skutecznie wykorzystywana zarówno do ochrony zwykłych przedmiotów, jak i obiektów o znaczeniu strategicznym.

Konstrukcja siatki ostrzowej

Siatka ostrzowa to sieć równoległych nitek drutu ostrzowego, połączonych ze sobą w szachownicę w pewnej odległości. Kiedy ta bariera jest rozciągana, tworzy się płaska siatka z komórkami w kształcie rombu. Oddzielne segmenty siatki ostrzowej można łączyć ze sobą za pomocą wsporników łączących, tworząc ciągłą wstęgę o dowolnej długości.

Materiały siatki ostrzowej

Siatka ostrzowa wykonana jest z ocynkowanej wzmocnionej taśmy kolczastej i ocynkowanych wsporników łączących. Na zamówienie siatka kolczasta może być wykonana ze stali nierdzewnej.

W jakiej cenie można kupić siatkę ostrzowa?

Cena za jaką można u nas kupić siatkę ostrzowa zależy od rodzaju drutu ostrzowego użytego do budowy siatki ostrzowej, a także od wysokości tej bariery ochronnej. W zależności od tego, czy siatka kolczasta jest kupowana hurtowo, czy detalicznie, cena siatki ostrzowej może się również różnić.