Przejdź do treści

Wyjątkowe osiągnięcia

Unikalne rozwiązania barier bezpieczeństwa

Charakterystyka naszych produktów

Nasza firma produkuje szeroką gamę standardowych typów barier ochronnych, w tym zasieki koncertina, spiralne i płaskie. Jednocześnie charakterystyka produkowanych przez nas towarów znacznie wykracza poza zakres, w jakim prezentowane są podobne bariery ochronne. Dla przykładu większość zasieki koncertina oferowana jest w średnicach od 400 do 800 mm, podczas gdy nasza firma produkuje zasieki koncertina o średnicy od 400 do 1700 mm. To samo dotyczy drutu ostrzowego – większość ofert ogranicza się do średnicy rdzenia 2,4…2,6 mm, podczas gdy my oferujemy drut ostrzowy o średnicy rdzenia od 1,8 do 3,2 mm. Mała średnica rdzenia drutu ostrzowego pozwala na obniżenie kosztów zasieków koncertina o małej średnicy, a duża średnica pozwala na produkcję barier o średnicy do 1700 mm.

Niestandardowe rozwiązania

Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy bariery ochronne, których konstrukcja oparta jest na unikalnych rozwiązaniach. Dotyczy to zarówno technologii produkcji drutu ostrzowego i jej cech konstrukcyjnych, jak i rodzajów produkowanych przez nas zasieków. Na przykład nasza siatka ostrzowa jest produkowana w technologii, która pozwala na stworzenie bariery o dowolnej długości bez szwów łączących, podczas gdy większość producentów wykonuje panele z siatki ostrzowej o stałym rozmiarze. Możemy również zaoferować bariery ochronne do użytku w nietypowych środowiskach - na przykład barierę ochronną instalowaną na statkach w celu ochrony przed piratami. Kolejnym przykładem naszych realizacji jest mobilna bariera, które można montować za pomocą różnego rodzaju pojazdów. Dodatkowo dla obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa opracowujemy indywidualne rozwiązania w oparciu o różnego rodzaju zasieki koncertina i inne bariery ochronne, które mogą niezawodnie zabezpieczyć każdy obiekt strategiczny.