Przejdź do treści

Własna produkcja

Drut ostrzowy, zasieki koncertina i inne bariery bezpieczeństwa

Produkcja taśmy ostrzowej

W naszym przedsiębiorstwie produkujemy taśmę ostrzowa, którą następnie wykorzystujemy do produkcji drutu ostrzowego. Produkcja taśmy ostrzowej odbywa się na automatycznych urządzeniach do wykrawania o wysokiej wydajności. W procesie tłoczenia stosowane są specjalnie zaprojektowane matryce z węglików spiekanych, które umożliwiają wykonanie taśmy ostrzowej z ostrymi kolcami i ostrzami bez uszkadzania powłoki cynkowej stali. Produkujemy kilka rodzajów taśm ostrzowych, które różnią się grubością stali, kształtem i rozmiarem ostrzy, szerokością taśmy do zagniatania rdzenia oraz innymi parametrami. Dzięki temu możliwe jest następnie wyprodukowanie szerokiej gamy zbrojonych taśm ostrzowych do stosowania w różnego rodzaju zasiekach ochronnych.

Produkcja drutu ostrzowego

Drut ostrzowy lub wzmocniona taśma ostrzowa wykonana jest z zakupionego drutu stalowego oraz taśmy ostrzowej naszej produkcji. Do produkcji drutu ostrzowego wykorzystywane są zautomatyzowane linie do walcowania, zdolne do produkcji dużych ilości wyrobów w krótkim czasie. Wysoką jakość walcowania zapewniają urządzenia o specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, które przy ściskaniu rdzenia taśmą ostrzowa nie uszkadzają powłoki cynkowej drutu i taśmy ostrzowej. Ponadto nasze urządzenia zapewniają wysoką gęstość sprasowania, co eliminuje odrywanie się taśmy ostrzowej od rdzenia, zarówno podczas produkcji zasieków, jak i podczas ich eksploatacji na obiektach. Do zbrojenia taśmy ostrzowej stosujemy drut stalowy o średnicy od 1,8 do 3,2 mm oraz kilka rodzajów taśmy ostrzowej, co umożliwia wykonanie szerokiej gamy zasieków ochronnych różnego typu i przeznaczenia.

Produkcja zasieków

Produkcja zasieków ochronnych odbywa się wyłącznie z drutu ostrzowego naszej produkcji, której wysoka jakość nie budzi wątpliwości. Zasieki produkowane są przy użyciu nowoczesnych, wysokowydajnych urządzeń, co umożliwia produkcję dużych ilości harmonijki i innych zasieków w krótkim czasie. Produkujemy szeroką gamę wzmocnionych zasieków z drutu ostrzowego, ponadto stale doskonalimy technologię ich produkcji oraz opracowujemy nowe rodzaje barier ochronnych.